مرکز فناوری فضای مجازی قصد دارد تا با استفاده از ایده های خلاقانه و نو فعالیت های خود در حوزه مجازی را گسترش دهد. بدین منظور از شما محقق، پژوهشگر و صاحب ایده محترم خواهشمند است تا ایده و یا ایده های خود، که قبلا اجرایی نشده اند را از طریق فرم ذیل ارسال فرمائید تا کارشناسان این مرکز پس از بررسی ایده های خلاقانه و امتیازدهی لازم، آنهایی که قابلیت بکارگیری در این مرکز را دارند شناسایی و جهت اجرا از جنابعالی دعوت به همکاری نمایند.
پیشنهاد می گردد ایده های خود را در سه قالب به شرح ذیل ارائه نمایید:
فعالیت های فعلی مانند NEWSROOM بومی، CG، PLAYOUT و ...
فعالیت هایی که هنوز تعریف نشده اند.
فعالیت هایی که این مرکز قصد اجرای آنها را دارد.
لذا با درنظر گرفتن توانمندی های خود در طرح فوق شرکت نمایید.

1- مشخصات ارائه دهنده
2- مشخصات طرح/ایده:
3- همکاران طرح/ایده:
4- سوابق طرح یا ایده(فعالیتها مطالعات مشابه و مرتبط)
5- دلايل پیشنهاد و هدف دقیق ايده /طرح(طرح مساله و ضرورت آن)
6- مشکلات و تنگنا های احتمالی پروژه
7- خروجی يا نتايج مورد انتظار بصورت دقیق دسته بندی شده و خلاصه گردد :(این قسمت حتما به طور کامل تکمیل شود)
8- جمع هزينه های اجرای طرح/ایده
9- پیش بینی مدت زمان اجرای طرح:
10- سوالات دیگر
12- ارسال رزومه شخص و همکاران مرتبط با پروژه
Text to Identify